Inspecteur-deskundige Medische Inrichtingen

Organisatiedetails

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) is op zoek naar een inspecteur-deskundige voor medische inrichtingen van klasse II en III. Word jij binnenkort onze nieuwe collega?

Het FANC houdt toezicht op de bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen de risico’s van ioniserende straling. Binnen de dienst Medische inrichtingen kom je terecht in een multidisciplinair team dat zich dagelijks inzet voor radiologische veiligheid, een optimale veiligheidscultuur en stralingsbescherming in medische en diergeneeskundige inrichtingen.

Medewerker worden van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle betekent:

 • een langdurige loopbaanontwikkeling met meerdere hooggekwalificeerde (niet-) professionele opleidingen;
 • een mentor- en coachingsysteem aan het begin van je carrière bij het FANC;
 • het ontmoeten van honderden belanghebbenden en experts op het gebied van nucleaire beveiliging, zowel op nationaal als op internationaal niveau;
 • een ontspannen werksfeer en vertrouwen tussen collega's;
 • grote autonomie om je werk te organiseren.

Om nog maar te zwijgen van de vele salarisvoordelen die we je bieden.

WAAROM KIEZEN VOOR HET FANC?

De 160 FANC-medewerkers – ingenieurs, criminologen, experts, inspecteurs en ondersteunende of administratieve teams zorgen voor de bescherming van de bevolking, werknemers en het leefmilieu tegen de risico’s van ioniserende straling.

Sinds 1 september 2001 is het FANC een organisatie van openbaar belang (categorie C) onder toezicht van de minister van Binnenlandse Zaken. Die status geeft het Agentschap een grote onafhankelijkheid, die essentieel is voor de onpartijdige uitoefening van zijn verantwoordelijkheid tegenover de samenleving.

Het FANC inspecteert:

 • 2 kerncentrales met 7 reactoren (waarvan 5 in dienst);
 • enkele duizenden medische, industriële en onderzoeksfaciliteiten en -activiteiten;
 • 40.000 transporten van radioactief of nucleair materiaal per jaar.

Het is betrokken bij een brede waaier van activiteiten, waaronder:

 • monitoring van natuurlijke en kunstmatige straling in ons land;
 • veiligheid en beveiliging van nucleaire installaties en van het transport van nucleair en radioactief materiaal;
 • langetermijnbeheer van radioactief afval;
 • reglementering;
 • stralingsbescherming.

Functie

 • Je voert inspecties uit bij de inrichtingen en evalueert er de stralingsrisico’s en de naleving van de reglementering. Daarna maak je een inspectierapport en waar nodig leg je maatregelen op en volg je de uitvoering van de actiepunten verder op.
 • Vergunningsaanvragen voor de uitbating, wijziging of stopzetting van een inrichting en erkenningsaanvragen van deskundigen in de fysische controle komen bij jou terecht. Jij analyseert de aanvragen en stelt je beslissing voor aan het diensthoofd.
 • Je behandelt aangiftes van incidenten en ongevallen en beoordeelt of de actieplannen die de uitbaters voorstellen voldoen.
 • Je staat in voor de communicatie met stakeholders uit de betrokken sectoren.
 • Je denkt actief mee na over hoe de radiologische veiligheid en de stralingsbescherming kunnen worden verbeterd en neemt het initiatief om bestaande regelgeving, informatie, handleidingen, enzovoort kritisch te evalueren en indien nodig te herzien.
 • Je volgt de nieuwe tendensen en evoluties in het vakgebied op de voet. Je blijft op de hoogte van de recentste toepassingen met ioniserende straling in de (dier)geneeskunde en van de laatste ontwikkelingen in de (inter)nationale regelgeving en deelt je kennis met je collega’s.

Profiel

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Je hebt een masterdiploma in de industriële ingenieurswetenschappen, in de fysica, in de scheikunde of in een ander domein binnen de exacte of toegepaste wetenschappen. Een aanvullend diploma dat verband houdt met nucleaire veiligheid of stralingsbescherming is een voorwaarde, dit diploma kan ook tijdens de tewerkstelling behaald worden.

Heb je al professionele ervaring met radiologische veiligheid en stralingsbescherming in een medische of diergeneeskundige inrichting van klasse II of III? Of met risicoanalyse en preventiebeleid? Of misschien heb je een specifieke kennis van de toepassingen van ioniserende straling in de nucleaire geneeskunde of radiotherapie? Vermeld dat dan zeker bij je sollicitatie, want het zijn belangrijke troeven!

Welke competenties heb je nodig?

 • Je kan beslissingen en ideeën op een overtuigende manier overbrengen en draagvlak creëren, zodat je mensen tot actie kan aansporen.
 • Je kan een overzichtelijke planning uitwerken en prioriteiten bepalen en hebt een efficiënte manier van werken.
 • Je legt de juiste verbanden tussen verschillende types van informatie, afkomstig uit verschillende bronnen, en toetst ze aan de wetgeving. Je documenteert eigen kennis en deelt die met anderen.
 • Je bent flexibel en kan je gemakkelijk aanpassen aan verandering en nieuwe uitdagingen.
 • Je informeert, zowel schriftelijk als mondeling, op een gestructureerde manier en op maat van je gesprekspartners. Je kan vlot teksten schrijven en presentaties geven die aangepast zijn aan het doelpubliek.
 • Je bent betrokken, resultaatgericht en verantwoordelijk.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert de vertrouwelijkheid en engagementen en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je stelt je eigen werk kritisch in vraag en verrijkt jezelf voortdurend met nieuwe ideeën en benaderingen, vaardigheden en kennis.
 • Je kan vlot overweg met het Microsoft 365-pakket.
 • Je communiceert vlot in het Nederlands en Frans, zowel schriftelijk als mondeling, en hebt een goede kennis van het Engels.

Aanbod

Je werkt binnen een enthousiast en dynamisch team van professionals.

Wij bieden je een contract van onbepaalde duur met een marktconform salarispakket.

We begeleiden je met een opleidingstraject in binnen- en buitenland.

Daarnaast profiteer je van talrijke voordelen:

 • goede balans tussen privé- en beroepsleven dankzij flexibele werktijden en een uitgebreide telewerkregeling;
 • maaltijdcheques;
 • groepsverzekering (aanvullend pensioen, kapitaal bij overlijden, bijkomende invaliditeitsrente);
 • hospitalisatieverzekering volledig ten laste van de werkgever;
 • gratis openbaar vervoer voor woon-werkverplaatsingen;
 • tussenkomst in de kosten voor gsm en telewerk.

Locatie: Brussel - hybride
FANC - Federal Agency for Nuclear Control

Rue du Marquis 1
1000 Brussels
België

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel ALI ATAKISHIEV
op het nummer: 0032 474 050 885
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]