DIRECTEUR GEZONDHEID & LEEFMILIEU

Organisatiedetails

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle FANC heeft als missie mens en milieu te beschermen tegen de risico’s van ioniserende stralen en radioactiviteit.

Voelt u zich aangesproken om mee deze missie te realiseren in een strategische rol met impact op het welzijn van de bevolking? Het FANC is momenteel op zoek naar een Directeur Gezondheid & Milieu om het directiecomité te versterken.

Functie

De directeur Gezondheid en Leefmilieu is lid van het directiecomité van het FANC en leidt het departement Gezondheid en Leefmilieu. Dit departement, met vijfenveertig medewerkers, bestaat momenteel uit drie diensten en legt zich toe op: het toezicht op het leefmilieu, op de medische inrichtingen en op de bescherming van de gezondheid. Deze activiteiten houden onder meer in het vergunnen van activiteiten, het erkennen van deskundigen, het inspecteren en indien nodig ingrijpen bij niet naleving van regelgeving, het uitwerken van regelgeving, het informeren en motiveren van de betrokken sectoren.

De werkdomeinen omvatten onder andere het meten van straling en radioactiviteitsniveaus van natuurlijke oorsprong en van menselijke activiteiten, in normale en in ongevalsomstandigheden; het bijdragen tot noodplanning in nauwe samenwerking met het NCCN (nationaal crisiscentrum) en diverse andere partners. Daarnaast zijn vele activiteiten van het departement gericht op het gebruik van stralingen en radioactieve stoffen in de medische sector, en op de bescherming van de mens in het algemeen, beroepshalve blootgestelde personen en dosimetrie van werknemers en patiënten.

VOORNAAMSTE VERANTWOORDELIJKHEDEN :

Teambeheer en bevordering teamwork

 • Een langetermijnstrategie binnen de operationele domeinen ontwikkelen en uitvoeren.
 • Samen met het middle management leiding geven aan een departement dat hoofdzakelijk bestaat uit experten en kenniswerkers.
 • De teams verenigen, samenbrengen en organiseren.
 • Transversaal samenwerken, in het bijzonder via de werking van het Directiecomité.

Verandermanagement

 • Monitoring en bijsturing van de organisatie en werking van het departement in functie van evoluties in de externe en interne context, en de algemene strategische keuzes van FANC.

Beschermingsmaatregelen

 • Erover waken dat de noodzakelijke beschermingsmaatregelen worden geoptimaliseerd en toegepast in de betrokken sectoren.
 • Toezicht houden op het aanwenden van en optimalisatie van stralingsbeschermingsmaatregelen in het kader van het medisch gebruik van ioniserende straling, de niet-nucleaire industriële activiteiten die radioactieve emissies veroorzaken en de natuurlijke radioactiviteit.

Voorstellen doen voor een adequate regelgeving binnen de bovenstaande domeinen

 • Aansturen van de projectverantwoordelijken en medewerkers in het departement die worden belast met het uitwerken van een regelgevend initiatief.
 • Detecteren van de lacunes in de regelgeving van toepassing in het activiteitsdomein en voorstellen van de adequate oplossingen, in overleg met de betrokken stakeholders.
 • Het motiveren van de medewerkers om het regelgevend kader te optimaliseren en waar mogelijk te vereenvoudigen, en de effectiviteit te toetsen aan de bevindingen op het terrein.

Nationale en Internationale samenwerking – Stakeholder management

 • Vertegenwoordigen van het FANC in diverse internationale verenigingen, in bilaterale contacten en tijdens (inter)nationale gedachtewisselingen binnen de betrokken sectoren.
 • De bestaande samenwerkingsverbanden verder ontwikkelen.

Profiel

 • U heeft een diploma - bij voorkeur in een wetenschappelijke, technische of medische richting - erkend en uitgereikt door Belgische universiteiten en instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies, of een hiermee gelijkwaardig verklaard diploma.
 • U heeft ten minste 5 jaar relevante ervaring in een leidinggevende functie en/of ten minste 7 jaar relevante ervaring in één of meer vakgebieden waarvoor het departement verantwoordelijk is.
 • U heeft kennis van de sociale en politieke context in het werkdomein van de afdeling (medische sector, milieu).
 • U heeft een gedegen ervaring in het motiveren en leiden van teams.
 • U heeft ervaring met veranderingsmanagement.
 • U heeft een bewezen ervaring met het vertalen van de missie van een organisatie naar realistische doelstellingen en effectieve processen.
 • U heeft inzicht in het politieke besluitvormingsproces en de werking van een overheidsinstelling.
 • Relevante ervaring in de medische en/of nucleaire sector, in verband met bescherming tegen ioniserende straling, is zeer wenselijk.
 • U heeft een actieve kennis van 3 talen: Nederlands, Frans en Engels.

Algemene competenties :

 • Visie: Bekwaamheid om een visie, een grondig begrip van de processen van een organisatie te ontwikkelen en deze te optimaliseren en aan te sturen.
 • Beïnvloeden: Impact hebben, onderhandelen om tot een win-win situatie te komen en een publiek overtuigen.
 • Netwerken: Identificeren van de juiste externe partners voor de organisatie via formele en informele netwerken en uitbouwen van strategische samenwerkingsverbanden.
 • Bouwen van teams: Samenwerking tussen teamleden en teams aanmoedigen, conflicten aanpakken en teamleden betrekken.
 • Objectieven behalen: Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Organisatiebetrokkenheid tonen: Zich borg stellen voor het behalen van de beoogde resultaten van de organisatie en daarom op de hoogte blijven van de omgeving waarin de organisatie actief is. Ontwikkelen en in stand houden van de organisatiestructuur, -beleid en –doelstellingen.
 • Beheren van de organisatie: Opzetten van structuren en processen, beheren van budgetten en invoeren van verandering voor de organisatie in haar geheel.

Aanbod

 • Marktconform salarispakket.
 • Een contract van onbepaalde duur.
 • Een bedrijfswagen.
 • Diverse voordelen, waaronder maaltijdcheques, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, mogelijkheid tot telewerk.

Geïnteresseerd?

Sollicitaties (CV en motivatiebrief) kunnen tot en met 1 december 2023 om 16.00 uur per e-mail worden gestuurd naar ans.hanappe@bakker.be.

Kandidaturen voor deze functie worden behandeld door rekruteringsbureau Bakker & Partners en vervolgens voorgelegd aan de Raad van Bestuur, die de uiteindelijke beslissing neemt.

Heeft u vragen over de functie en de voorwaarden, neem dan contact op met Ans Hanappe, senior consultant bij Bakker & Partners (0495 55 95 96).

Locatie: Markiesstraat 1, 1000 Brussel en thuiswerk
FANC - Federal Agency for Nuclear Control

Rue du Marquis 1
1000 Brussels
België

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel ALI ATAKISHIEV
op het nummer: 0032 474 050 885
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]