Inspecteur-deskundige industriële inrichtingen

Organisatiedetails

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) is een autonome instelling van openbaar nut die zich dagelijks inzet voor de bescherming van de bevolking, het leefmilieu en de werknemers tegen het gevaar van de ioniserende straling en werkt hiervoor samen met een groot aantal partners.

De team van de dienst Industriële inrichtingen zoekt een nieuwe collega: een Inspecteur-deskundige industriële inrichtingen.

Functie

Als Inspecteur-deskundige industriële inrichtingen draag je bij tot het waarborgen van de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming van industriële inrichtingen van klasse II en III. Van jou wordt verwacht dat je bijdraagt tot dezelfde doelstelling in weesbrongevoelige inrichtingen, zowel voor de sector van de ionische rookmelders als voor de radioactieve bliksemafleiders. De functie omvat geen routineactiviteiten in klasse IIA-inrichtingen. Omwille van de continue verbetering zijn daarentegen gerichte activiteiten in deze inrichtingen gepland (begeleiding van inspecties, gerichte hulp bij de behandeling van vergunningen op basis van competenties, etc.).

Je rapporteert aan het diensthoofd Industriële inrichtingen.

Je verantwoordelijkheden zijn:

Gecertificeerd expert

Na een intern erkenningstraject met succes te hebben doorlopen, alle documenten / technische verslagen / vragen die afkomstig zijn van of betrekking hebben op de bovengenoemde exploitanten of houders analyseren en beoordelen om de veiligheid en stralingsbescherming van hun praktijken en installaties te waarborgen.

Bijvoorbeeld:

 • Vergunningsaanvragen analyseren, de problemen inzake veiligheid en stralingsbescherming identificeren en een oordeel vellen over de vergunbaarheid van de installaties of praktijken van klasse II en III, de problemen inzake veiligheid en stralingsbescherming identificeren en een statuut voor deze wijzigingen voorstellen;
 • De erkenningsaanvragen van deskundigen in de fysische controle actief in de inrichtingen van klasse II en III, behandelen;
 • Meewerken aan onderzoeksopdrachten van de politie of andere inspectiediensten.

Voorstellen tot wijziging, verbetering en interpretatie van de regelgeving formuleren.

Nucleair inspecteur

Na een erkenningstraject en vervolgens een intern accreditatietraject met succes te hebben doorlopen:

 • Inspecties in de betrokken sectoren leiden of mee uitvoeren;
 • Werkelijke en potentiële gevaren, alsook inbreuken vaststellen om onmiddellijk de gepaste maatregelen te treffen om een gevaar in te dammen of te verhinderen;
 • Garanderen dat alle wettelijke en reglementaire verplichtingen, goede praktijken en internationale normen in acht worden genomen.

Regelgeving

Deelnemen aan de uitwerking van de regelgeving, richtlijnen en leidraden van het FANC met betrekking tot de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming binnen zijn expertisegebied:

 • Zorgen voor de opvolging en analyse van de evolutie van de nationale en internationale regelgeving;
 • Voorstellen tot wijziging en interpretatie van de regelgeving formuleren;
 • De standpunten van het Agentschap en / of België in diverse nationale en internationale commissies en werkgroepen voorbereiden en verdedigen;
 • Het advies inwinnen van externe instanties.

Meewerken aan de bepaling van de vereisten van het Agentschap op het gebied van de veiligheid en de stralingsbescherming voor nieuwe technologieën / industriële praktijken, evenals aan het opstellen van leidraden en aanbevelingen terzake.

De weesbrongevoelige inrichtingen

Actief deelnemen aan het proces voor het beheer van weesbrongevoelige inrichtingen (registratie van inrichtingen / meetpoorten voor het beheer van weesbronnen die binnen deze inrichtingen gedetecteerd werden).

Zorgen voor de opleiding van intervenanten en deskundigen erkend in de fysische controle in voormeld proces en in het bijzonder voor het goed beheer van de gedetecteerde weesbronnen, op basis van de rollen en verantwoordelijkheden van eenieder.

Informatie

Zorgen voor de verspreiding van technische, wetenschappelijke en reglementaire informatie betreffende de nucleaire veiligheid en de stralingsbescherming binnen zijn expertisedomein:

 • Meewerken aan het opstellen van verslagen;
 • Hierover intern en/of extern (afhankelijk van het onderwerp) communiceren;
 • Meewerken aan de organisatie van studiedagen of seminaries;
 • Deelnemen aan internationale werkgroepen.

Samenwerking

De werking van het Agentschap ondersteunen.

Deelnemen aan horizontale werkgroepen:

 • Meewerken aan studies en transversale of multidisciplinaire projecten, alsook aan de bepaling en invoering van nieuwe verwachtingen van het Agentschap op het vlak van het beheer van de veiligheid en van de veiligheidscultuur binnen het Agentschap zelf en bij de exploitanten;
 • Organiseren van en deelnemen aan overlegvergaderingen met de exploitanten, met het oog op een continue verbetering van deze laatsten op het vlak van de veiligheidscultuur, de veiligheid en de stralingsbescherming;
 • Organiseren van en deelnemen aan uitwisselingen van expertise en/of gekruiste inspecties met buitenlandse ambtgenoten.

Profiel

Je hebt een diploma van industrieel ingenieur of van master in de industriële ingenieurswetenschappen, met een aanvullend diploma in een gebied dat verband houdt met nucleaire veiligheid of stralingsbescherming.

Ervaring in verband met de veiligheid en stralingsbescherming in een inrichting van klasse II-III is een pluspunt.

Jouw competenties:

 • Informatie integreren: Je legt de juiste verbanden tussen informatie met verschillende inhouden, afkomstig uit verschillende bronnen en toetst ze aan de wetgeving. Je documenteert eigen kennis en deelt ze met anderen;
 • Beslissen: Je initieert acties op basis van genomen beslissingen zonder de te bereiken objectieven uit het oog te verliezen. Je vertaalt een doelstelling in een concreet uitgewerkt actieplan;
 • Ondersteunen: Je anticipeert op mogelijke problemen bij de uitvoering van opdrachten van je collega’s. Je neemt structurele maatregelen om het werk van collega's te vergemakkelijken;
 • Beïnvloeden: Je speelt tijdens voordrachten adequaat in op de reacties van het publiek en brengt een boodschap op een heldere en gestructureerde manier;
 • Respect tonen: Je toont respect voor anderen, hun ideeën en meningen, je aanvaardt procedures en instructies;
 • Zich aanpassen: Je speelt op een aangepaste manier in op de verscheidenheid van taken, situaties en omstandigheden;
 • Betrouwbaarheid tonen: Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je respecteert vertrouwelijkheid, je komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid;
 • Zich ontwikkelen: Je kan je eigen groei actief plannen en beheren in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken;
 • Objectieven behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties;
 • Je beheerst vlot de bureauticatools zoals Office 365;
 • Je kan vlot en correct schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands, Frans en Engels.

Aanbod

Je werkt binnen een enthousiast en dynamisch team van professionals.
Wij bieden je een contract van onbepaalde duur met een marktconform salarispakket.
Wij bieden een opleidingstraject zowel in België als in het buitenland.

Daarnaast profiteer je van diverse voordelen:

 • Maaltijdcheques;
 • Een groepsverzekering (aanvullend pensioen, kapitaal bij overlijden, bijkomende invaliditeitsrente) en een hospitalisatieverzekering volledig ten laste van de werkgever;
 • Gratis openbaar vervoer woon- werkverkeer;
 • Een tussenkomst in kosten voor gsm- en telewerk;
 • Mogelijkheid tot telewerk;
 • Het FANC bevindt zich op 150 meter van het station Brussel-Centraal.

Online op:di 8 maart 2022
Locatie: Brussel
FANC - Federal Agency for Nuclear Control

Rue du Marquis 1
1000 Brussels
België

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel ELLEN VERTONGEN
op het nummer: 0478467294
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]