Inspecteur nucleaire beveiliging

Organisatiedetails

De dienst Nucleaire beveiliging zoekt een nieuwe collega: Inspecteur-deskundige nucleaire beveiliging

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft als missie de bevolking, de werknemers en het leefmilieu te beschermen tegen het gevaar van ioniserende straling.

De Inspecteur-deskundige nucleaire beveiliging zorgt voor de naleving van de regelgeving m.b.t. de beveiliging van de nucleaire inrichtingen en het vervoer van radioactieve stoffen en draagt ertoe bij dat de internationale verdragen m.b.t. de nucleaire beveiliging worden nageleefd, zoals bijvoorbeeld het non-proliferatieverdrag m.b.t. de kernwapens.

Je rapporteert aan het diensthoofd Nucleaire Beveiliging.

Functie

Jouw verantwoordelijkheden :

Beveiliging van het vervoer en van de toegang tot de nucleaire en radiologische inrichtingen

 • De analyse, zelf of als onderdeel van een werkgroep, uitvoeren van de beveiligingsdossiers voor de nucleaire en radiologische bedrijven en transporteurs die onderhevig zijn aan de wetgeving, en dit in samenwerking met de stakeholders;
 • Inspecties uitvoeren binnen de nucleaire inrichtingen (kerncentrales, fabrieken voor de vervaardiging van brandstof, onderzoekscentra, universiteiten,….) en/of radiologische installaties (hospitalen, …) om zo de correcte toepassing van de beveiligingsmaatregelen en de wetgeving te controleren;
 • Verslagen opstellen die desgevallend corrigerende acties bevatten die door de exploitant moeten worden uitgevoerd;
 • Individuele inspectie- of auditprogramma’s uitwerken;
 • Individuele dossiers behandelen van personen die toegang vereisen tot nucleaire installaties of tot beschermde informatie;
 • Afwijkingen of anomalieën onderzoeken of deelnemen aan het onderzoek met interne en externe partners en indien nodig maatregelen voorstellen of opleggen om te vermijden dat de beveiliging in het gedrang komt.

Non-proliferatie van kernwapens

 • Preventieve acties leiden inzake de non-proliferatie van kernmateriaal, in het bijzonder door de begeleiding van de internationale inspectiediensten Euratom/IAEA binnen de nucleaire inrichtingen;
 • Meewerken, in samenwerking met de magistratuur en met andere interne of externe onderzoeksdiensten, aan onderzoeken m.b.t. de illegale handel in kernmateriaal.

Informatie

Zorgen voor de verspreiding van de technische en reglementaire informatie m.b.t. de nucleaire beveiliging:

 • Bijdragen tot de opstelling van informatiedocumenten;
 • Deze intern en/of extern (afhankelijk van het onderwerp) meedelen;
 • Deelnemen aan de organisatie van studiedagen of seminaries;
 • Deelnemen aan internationale werkgroepen;
 • Organiseren van seminaries of (inter-)nationale werkgroepen.

Regelgeving

 • De evoluties van de nationale en internationale wetgeving analyseren;
 • Deelnemen aan de uitwerking van richtlijnen en sturingsdocumenten;
 • Voorstellen formuleren m.b.t. de aanpassing en de interpretatie van de regelgeving.

Samenwerking

De werking van het Agentschap ondersteunen:

 • Deelnemen aan horizontale werkgroepen;
 • Meewerken aan transversale of multidisciplinaire projecten;
 • Organiseren van en deelnemen aan ervaringsuitwisselingen en/of gekruiste inspecties met buitenlandse collega’s.

Geclassificeerde documenten

 • Zorgen voor het administratief beheer van geclassificeerde documenten en stukken.

Profiel

Jouw profiel :

Noodzakelijk

 • Een diploma hoger onderwijs: Master in de (industriële) ingenieurswetenschappen, Master in de criminologie, …;
 • Een relevante ervaring in het domein van beveiliging/security en ervaring met het opstellen van een beveiligings/securityplan.

Wenselijk

 • Kennis van en ervaring met:
 • elektronische beveiligingsmaatregelen: toegangscontrole, camerabewaking, alarminstallaties;
 • fysieke beveiligingsmaatregelen;
 • organisatorische beveiligingsmaatregelen: procedures, bewakingsagenten, …..;
 • risicoanalyse in het domein van beveiliging/security;
 • Kennis van cyberbeveiliging en/of informatiebeveiliging is een troef;
 • Een kwalificatie inzake beveiliging/security (CPP, PSP,….) is een troef;
 • Kennis van nucleaire en/of radiologische installaties is een troef.

Jouw competenties:

 • Informatie integreren: Je legt de juiste verbanden tussen informatie met verschillende inhouden, afkomstig uit verschillende bronnen en toetst ze aan de wetgeving. Je documenteert eigen kennis en deelt ze met anderen;
 • Beslissen: Je initieert acties op basis van genomen beslissingen zonder de te bereiken objectieven uit het oog te verliezen. Je vertaalt een doelstelling in een concreet uitgewerkt actieplan;
 • Ondersteunen: Je anticipeert op mogelijke problemen bij de uitvoering van opdrachten van je collega’s. Je neemt structurele maatregelen om het werk van collega's te vergemakkelijken;
 • Beïnvloeden: Je speelt tijdens voordrachten adequaat in op de reacties van het publiek en brengt een boodschap op een heldere en gestructureerde manier;
 • Respect tonen: Je toont respect voor anderen, hun ideeën en meningen, je aanvaardt procedures en instructies;
 • Zich aanpassen: Je speelt op een aangepaste manier in op de verscheidenheid van taken, situaties en omstandigheden;
 • Betrouwbaarheid tonen: Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je respecteert vertrouwelijkheid, je komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid;
 • Zich ontwikkelen: Je kan je eigen groei actief plannen en beheren in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken;
 • Objectieven behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties;
 • Je beheerst vlot de bureauticatools zoals Office 365;

Aanbod

Ons aanbod:

Je werkt binnen een enthousiast, dynamisch team van professionals.

Wij bieden je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur met marktconform loonpakket.

Mogelijkheid tot groeien en ontwikkeling.

Daarnaast profiteer je van diverse voordelen, waaronder maaltijdcheques; een groepsverzekering (aanvullend pensioen, kapitaal bij overlijden, bijkomende invaliditeitsrente) en een hospitalisatieverzekering volledig ten laste van de werkgever; gratis openbaar vervoer woon- werkverkeer; tussenkomst in kosten voor gsm en telewerk, en mogelijkheid tot telewerk.

Taal

Je kan vlot en correct schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands, Frans en Engels. Kennis van Duits is een troef.

Online op:di 18 januari 2022
Locatie: Brussel
FANC - Federal Agency for Nuclear Control

Rue du Marquis 1
1000 Brussels
België

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel ELLEN VERTONGEN
op het nummer: 0478467294
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]