DIRECTEUR GEZONDHEID & LEEFMILIEU

Organisatiedetails

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle FANC heeft als missie mens en milieu te beschermen tegen de risico’s van ioniserende stralen en radioactiviteit.

Voelt u zich aangesproken om mee deze missie te realiseren in een strategische rol met impact op het welzijn van de bevolking? Het FANC is momenteel op zoek naar een Directeur Gezondheid & Milieu om het directiecomité te versterken.

Functie

De directeur Gezondheid en Leefmilieu is lid van het directiecomité van het FANC en leidt het departement Gezondheid en Leefmilieu.

Dit departement, met een vijfenveertigtal werknemers, bestaat momenteel uit drie diensten en legt zich toe op: het toezicht op het leefmilieu, op de medische inrichtingen en op de bescherming van de gezondheid. Deze activiteiten houden onder meer in het vergunnen van activiteiten, het erkennen van deskundigen, het inspecteren en indien nodig ingrijpen bij niet naleving van regelgeving, het uitwerken van regelgeving, het informeren en motiveren van de betrokken sectoren.

De werkdomeinen omvatten onder andere het meten van straling en radioactiviteitsniveaus van natuurlijke oorsprong en van menselijke activiteiten, in normale en in ongevalsomstandigheden; het bijdragen tot noodplanning in nauwe samenwerking met het NCCN (nationaal crisiscentrum) en diverse andere partners. Daarnaast zijn vele activiteiten van het departement gericht op het gebruik van stralingen en radioactieve stoffen in de medische sector, en op de bescherming van de mens in het algemeen, beroepshalve blootgestelde personen en dosimetrie van werknemers en patiënten.

Organigram

De functie rapporteert aan de Directeur-generaal en maakt deel uit van het Directiecomité. Het FANC wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, wiens vergaderingen worden voorbereid door twee permanente adviescomités. De functiehouder kan in voorkomend geval uitgenodigd worden om bepaalde dossiers of projecten toe te lichten aan deze beleidsorganen.

Verantwoordelijkheidsgebieden

Betreffende het management van het departement

Teambeheer en bevordering teamwork
• Een langetermijnstrategie binnen de operationele domeinen ontwikkelen en uitvoeren.
• Samen met het middle management leiding geven aan een departement dat hoofdzakelijk bestaat uit experten en kenniswerkers.
• Beheren van een breed spectrum van operationele en managementactiviteiten.
• Zijn/haar teams verenigen, samenbrengen en organiseren.
• Transversaal samenwerken, in het bijzonder via de werking van het Directiecomité.

Verandermanagement

• Monitoring en bijsturing van de organisatie en werking van het departement in functie van evoluties in de externe en interne context, en de algemene strategische keuzes van FANC.

Betreffende de core business activiteiten van het departement

Beschermingsmaatregelen
• Erover waken dat de noodzakelijke beschermingsmaatregelen worden geoptimaliseerd en toegepast in de betrokken sectoren. Dit vereist het correct aansturen van de medewerkers en geldt voor alle activiteitsdomeinen.
• Toezicht houden op het aanwenden van en optimalisatie van stralingsbeschermingsmaatregelen in het kader van het medisch gebruik van ioniserende straling, de niet-nucleaire industriële activiteiten die radioactieve emissies veroorzaken en de natuurlijke radioactiviteit.

Voorstellen doen voor een adequate regelgeving binnen de bovenstaande domeinen
• Aansturen van de projectverantwoordelijken en personeelsleden binnen zijn/haar departement die worden belast met het uitwerken van een regelgevend initiatief.
• Detecteren van de lacunes in de regelgeving van toepassing in zijn/haar activiteitsdomein en voorstellen van de adequate oplossingen, in overleg met de betrokken stakeholders.
• Het motiveren van de medewerkers om het regelgevend kader te optimaliseren en waar mogelijk te vereenvoudigen, en de effectiviteit te toetsen aan de bevindingen op het terrein.

Nationale en Internationale samenwerking – Stakeholder management
• Het vertegenwoordigen van het FANC in diverse internationale verenigingen, in bilaterale contacten en tijdens (inter)nationale gedachtewisselingen binnen de betrokken sectoren.
• De bestaande samenwerkingsverbanden verder ontwikkelen.

Profiel

Deelnemingsvoorwaarden

• Houder van een diploma - bij voorkeur in een wetenschappelijke, technische of geneeskundige richting- erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies, of een hiermee gelijkwaardig verklaard diploma.
• Over minstens 5 jaar relevante ervaring beschikken op managementniveau
• Over relevante ervaring beschikken in één of meerdere van de domeinen waarvoor het departement bevoegd is.
• Bereid zijn een veiligheidsenquête te ondergaan die een gunstig gevolg dient te hebben.


Functiespecifieke competenties

• Een relevante ervaring in de medische en/of nucleaire sector, gerelateerd aan bescherming tegen ioniserende straling, is zeer wenselijk.
• Kennis van en inzicht in ontwikkelingen inzake managementtechnieken en veranderingsbeheer (change management).
• Kennis van de maatschappelijke en politieke context van de domeinen waar het departement mee in aanraking komt (medische sector, leefmilieu).
• Gedegen ervaring met het initiëren en implementeren van veranderingsprocessen en het inspireren en leiden van teams.
• Bewezen ervaring in de omzetting van een missie van een organisatie in realistische doelstellingen en efficiënte processen.
• Inzicht in het politieke besluitvormingsproces en de werking van een overheidsinstelling
• Actieve drietaligheid: Nederlands, Frans, Engels. In de actuele context komt de functie open op de Franse taalrol. De functie staat eveneens open voor kandidaten van de andere taalrol die over het vereiste SELOR certificaat (Artikel 7 niveau 1/A) beschikken. (meer info op Artikel 7 niveau 1/A | Werkenvoor.be).

Generieke competenties

• Visie: Bekwaamheid om een visie, een grondig begrip van de processen van een organisatie te ontwikkelen en deze te optimaliseren en aan te sturen.
• Beïnvloeden: Impact hebben, onderhandelen om tot een win-win situatie te komen en een publiek overtuigen.
• Netwerken: Identificeren van de juiste externe partners voor de organisatie via formele en informele netwerken en uitbouwen van strategische samenwerkingsverbanden.
• Bouwen van teams: Samenwerking tussen teamleden en teams aanmoedigen, conflicten aanpakken en teamleden betrekken.
• Objectieven behalen: Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
• Organisatiebetrokkenheid tonen: Zich borg stellen voor het behalen van de beoogde resultaten van de organisatie en daarom op de hoogte blijven van de omgeving waarin de organisatie actief is. Ontwikkelen en in stand houden van de organisatiestructuur, -beleid en –doelstellingen.
• Beheren van de organisatie: Opzetten van structuren en processen, beheren van budgetten en invoeren van verandering voor de organisatie in haar geheel.

Aanbod

• Barema directie 2.
• Een contract van onbepaalde duur.
• Een bedrijfswagen.
• Diverse voordelen, waaronder maaltijdcheques, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, mogelijkheid tot telewerk.

Geïnteresseerd?

Kandidaturen (CV en motivatiebrief) dienen vóór 31/07/2024 - 18u00 naar search@hoffman.be te worden gestuurd, met referentie AFCN/FANC.
Alle kandidaturen worden uiterst confidentieel behandeld.

Locatie: Markiesstraat 1, 1000 Brussel en thuiswerk
FANC - Federal Agency for Nuclear Control

Rue du Marquis 1
1000 Brussels
België

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel ALI ATAKISHIEV
op het nummer: 0032 474 050 885
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]