Diensthoofd Radioactief Afval en Berging

Organisatiedetails

De dienst Algemeen Beheer en Berging Afval zoekt een Diensthoofd (m/v/x).​​​​​​​

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft als missie de bevolking, de werknemers en het leefmilieu te beschermen tegen het gevaar van ioniserende straling.

Om deze missie te ondersteunen staat de dienst Algemeen Beheer en Berging Afval in voor het toezicht op de veiligheid van het beheer van het radioactief afval. Dit houdt onder meer volgende opdrachten in:

 • De evaluatie van de deeldossiers “afval” en “ontmanteling” bij vergunningsaanvragen voor nucleaire installaties;
 • De voorbereiding op en de behandeling van vergunningsaanvragen voor installaties voor de berging van radioactief afval en dit voor alle soorten afval (laag, middel en hoog actief en radiumhoudend afval) en alle soorten bergingsinstallaties (aan de oppervlakte, ondiep, diep;
 • Het inspecteren van de veiligheid van het afvalbeheer bij de exploitanten van nucleaire installaties en het opvolgen van de acties die hieruit voortvloeien;
 • Het verlenen van adviezen met betrekking tot het beleid voor het beheer, inclusief op (heel) lange termijn, van het radioactief afval in België aan overheidsinstanties zoals NIRAS (het nationaal instituut voor het beheer van radioactief afval);
 • Het ontwikkelen en voorstellen van reglementering met betrekking tot de veiligheid van het beheer van radioactief afval.

De dienst werkt nauw samen met andere diensten van het FANC met in het bijzonder de diensten Nucleaire Basis Inrichtingen, Industriële Inrichtingen en, voor wat betreft de sanering van historische besmette sites zoals te Olen, met de dienst Toezicht op het Grondgebied. De dienst werkt ook nauw samen met de “Technical support organisation” van het FANC nl. Bel V voornamelijk wat betreft de evaluatie van veiligheidsstudies en de opvolging op het terrein bij de exploitanten.

Daarnaast werkt de dienst ook nauw samen met NIRAS als de nationale beheerder aan wie het radioactief afval uiteindelijk moet worden overgedragen. Daar waar NIRAS optreedt als exploitant van een bergingsinstallatie in case de cat A oppervlakte berging, ziet de dienst toe op NIRAS zoals op een andere exploitant van een nucleaire installatie.

De dienst staat ook in voor de internationale vertegenwoordiging voor België bij internationale instanties zoals de EC, het IAEA en de OECD/NEA.

Functie

Als diensthoofd Algemeen Beheer en Berging Afval geef je leiding aan een enthousiast, dynamisch team van een 10-tal professionals. Je staat in voor de organisatie van de activiteiten van de dienst en dit in lijn met de doelstellingen van het FANC. Je ondersteunt en motiveert je team om de doelstellingen te bereiken.

Je rapporteert aan het departementshoofd Inrichtingen en Afval.

Jouw verantwoordelijkheidsdomeinen:

 • Je bepaalt de doelstellingen van de dienst in samenwerking met het departementshoofd; je organiseert de activiteiten van de dienst op een doeltreffende, kwalitatieve en efficiënte manier zodat de opgemaakte operationele plannen op lange en korte termijn gerealiseerd worden;
 • Je geeft leiding aan je team, je coacht, motiveert en ondersteunt je team om de aanwezige competenties optimaal te benutten en je team verder te doen groeien;
 • Je stuurt, overlegt en maakt afspraken met het filiaal Bel V over het gedelegeerde controle- en reviewwerk.
 • Je ziet toe op de toepassing van de interne en externe beleidslijnen en procedures. Je optimaliseert de interne processen en procedures. Je verleent beleidsadvies met betrekking tot het te voeren beleid voor de sectoren en exploitanten waarvoor de dienst verantwoordelijk is en dit in interactie met de andere diensten en departementen van het Agentschap en de betrokken overheden. Je neemt deel aan het opstellen van beleidslijnen voor de dienst en/of het Agentschap;
 • Als nucleair inspecteur garandeer je een doeltreffende uitvoering van de inspectiepolitiek, je maakt en implementeert een meerjaren- en jaarlijks inspectieprogramma, je staat in – waar nodig - voor de handhaving. Je coördineert een snel en adequaat optreden in geval van incident of ongeval om ervoor te zorgen dat de exploitant het nodige doet om de veiligheidsimpact te beperken;
 • Je investeert samen met jouw team en met Bel V in kennisopbouw inzake veiligheidsaspecten – zowel op korte als op lange termijn - van radioactief afval en van toekomstige bergingsinstallaties;
 • Je houdt toezicht op een correcte en efficiënte behandeling van vooroverleg en vergunningsaanvragen in de dienst;
 • Je werkt mee aan nieuwe internationale regelgeving en het uitwerken van nieuwe Belgische regelgeving of richtlijnen om ervoor te zorgen dat de veiligheidseisen, waar nodig, evolueren en verbeteren ten einde het veiligheidsniveau mbt radioactief afval in de (bergings)inrichtingen te verhogen. Je vertegenwoordigt het FANC; zowel nationaal (exploitanten en andere overheden) als internationaal om de beleidsposities te communiceren, toe te lichten en te verdedigen. Je overlegt en werkt samen met je internationale collega regulatoren, andere bevoegde overheidsdiensten of organisaties en neemt deel aan internationale werkgroepen;
 • Je zorgt voor de informatiedoorstroming naar de interne en externe stakeholders van de verschillende processen die door de dienst worden geïmplementeerd en dit om de kennis, vaardigheden en veiligheidscultuur te vergroten. Dit doe je bijvoorbeeld door het coördineren van de organisatie van studiedagen of seminaries voor de stakeholders.

Profiel

Educatie:

 • Minimaal een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen of in de exacte wetenschappen.
 • Aanvullende opleiding op het gebied van stralingsbescherming/nucleaire veiligheid/radioactief afval.

Functie specifieke competenties :

 • Kennis over volgende domeinen: radioactief afval, het afvalbeheersysteem en de specifieke domeinen die van toepassing zijn op de berging van radioactief afval, waaronder veiligheidsevaluaties van bergingsinrichtingen, modellering van transport van radionuclide in de bergingsinrichtingen en/of de geosfeer/biosfeer, bouwkunde, mechanica, seismologie, hydro(geo)logie, fenomenologie van mangemaakte en natuurlijke barrières, materiaalkunde, geologie, geochemie, stralingsbescherming, thermohydromechanica, corrosie;
 • Een goede kennis van Nl/Fr/E;
 • Een goede kennis van databanken en MS Office 365 (Word, Excel, …).

Generieke competenties :

 • Leiderschap voor veiligheid en goede veiligheidscultuur: veiligheid steeds prioritair stellen bij het nemen van beslissingen en werken aan een open, transparante cultuur van continue verbetering;
 • Informatie vernieuwen: Vernieuwend denken door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen, bestaande werkwijzen efficiënter te maken en transversaal te werken.
 • Organiseren: Proactief stellen van objectieven, nauwgezet uittekenen van actieplannen en daarbij de juiste middelen inschakelen binnen de beschikbare tijd.
 • Bouwen van teams: Samenwerking tussen teamleden en teams aanmoedigen, conflicten aanpakken en teamleden betrekken.
 • Relaties leggen: Opbouwen van relaties en netwerken met mensen binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen verschillende hiërarchische niveaus.
 • Respect tonen: Respect tonen voor zichzelf en voor anderen, voor hun ideeën en meningen, grenzen bewaken en het aanvaarden van procedures en instructies.
 • Zich aanpassen: Een flexibele houding aannemen ten aanzien van en inspelen op veranderende omstandigheden en diverse situaties binnen en buiten de eigen organisatie.
 • Objectieven behalen: Beschikken over het vermogen en de wilskracht om beslissingen te nemen, om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor individuele of collectieve acties.
 • Zichzelf ontwikkelen: De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.

Werkervaring:

 • Minimaal 8 jaar nuttige werkervaring vereist, waarvan minstens 3 jaar in Afvalbeheer en Afvalbeheer- en Bergingsinstallaties

Aanbod

Het pakket:

Het FANC biedt je een contract van onbepaalde duur en een competitief brutoloon met al deze voordelen:

 • 13e maand en vakantiegeld;
 • Maaltijdcheques;
 • Groeps- en hospitalisatieverzekering volledig betaald door het FANC;
 • 26 vakantiedagen + 12 compensatiedagen + sluiting tussen kerst en nieuwjaar + 13 feestdagen;
 • 38u week met glijdende uren;
 • De mogelijkheid tot telewerken tot maximaal 130 dagen/jaar;
 • Netto vergoeding voor thuiswerk;
 • Smartphone of BYOD (bring your own device);
 • GSM-abonnement;
 • Laptop;
 • Gratis openbaar vervoer woon-werk (fietsparking & douches zijn aanwezig);
 • Moderne en lichte kantoren ingericht in vergaderzalen, eilanden en individuele burelen;
 • Opleidingstraject;

Locatie: Brussel
FANC - Federal Agency for Nuclear Control

Rue du Marquis 1
1000 Brussels
België

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel ALI ATAKISHIEV
op het nummer: 0032 474 050 885
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]